Choose your country:

Vreme je za masku!

Mini Timer
Pratite koliko ste dugo online

Tube

Dovoljno sadržaja za čak 12 do 15 maskiranja u velikim tubama. Idealne za višestruku upotrebu.